Classifieds Home » Ghar Jagga » House on Sale » नया घर बिक्रि मा - काठमाडौँ , वानियाटार हाइट मा . धनेस्वोर मन्दिर बाट १०० मीटर हाइट मा 9813856533
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Editor Rating
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
User Ratings

Information

Best Alternatives

 • ० comments, ० likes
 • ० comments, ० likes
  नेरू19,500,000.00
 • ० comments, ० likes
  नेरू12,000,000.00

nikey mayalu's Other Classifieds

 • ० comments, ० likes
  नेरू6,500.00
 • ० comments, ० likes
  नेरू12.00
 • ० comments, ० likes
  नेरू34,500.00

Social Share

नया घर बिक्रि मा - काठमाडौँ , वानियाटार हाइट मा . धनेस्वोर मन्दिर बाट १०० मीटर हाइट मा 9813856533

CLASSIFIED_POSTED_BY nikey mayalu     २०१७ मे ८     ६०८ views     २ likes     १ comment
९८४१८०६६५८ , 9841806658
नेरू12,000,000.00 Add to Wishlist
नया घर बिक्रि मा - काठमाडौँ , वानियाटार हाइट मा . धनेस्वोर मन्दिर बाट १०० मीटर नजिक हाइट मा .
गंगबु बाट २ कि मि टाढा . ४ वोटा कोठा भाको १ तल्ला मा निर्मित घर हो .
छेत्रफल : ३.५ आना . मूल्य : १,२०,००,०००.
सम्पर्क : ९८४१८०६६५८ , 9841806658

Overview


१ comment