• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Editor Rating
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
User Ratings

Information

Best Alternatives

 • १ comment, ० likes
  नेरू1,200,000.00
 • ० comments, ० likes
  नेरू200,000.00
 • ० comments, ० likes
  नेरू1,700,000.00

NMAG .'s Other Classifieds

 • १ comment, ० likes
  नेरू80,000.00
 • ० comments, ० likes
  नेरू120,000.00
 • ० comments, ० likes
  नेरू18,500.00

Social Share

land on sale

CLASSIFIED_POSTED_BY NMAG .     २०१७ जनवरी २८     १,८३२ views     ० likes     ० comments
नेरू1,400,000.00 Add to Wishlist
जग्गा बिक्रिमा - कटुन्जे , भक्तपुर ( राधे राधे बाट १ किलो मीटर भित्र ) २० फीट बाटो मा भएको प्लोटिंग को जग्गा हो .
२ आना देखि ७ आना सम्म को टुक्रा छ. मूल्य : १४ लाख आना को. 14 lakh/ ana

Overview


० comments