Browse Quote » Life  »
sujan shrestha

sujan shrestha

Posted May 2 | 2 likes 0 comments 45 views | Life

समयले कसैलाइ कुर्दैन
जो कुर्छन त्यो छुट्छ्न
अर्को अगाडी बढी रहेकोको हेरि रहने हो ।