Most Liked Quotes

Popular Quotes

 • Karuna Gurung
  2 0 36 - Read More
 • Karuna Gurung
  Apr 17
  1 0 65 - Read More
 • Karuna Gurung
  Apr 15
  1 0 68 - Read More
Browse Quote » Funny  »
Karuna Gurung

Karuna Gurung

Posted Mar 28 | 1 like 0 comments 63 views | Funny

Coca-cola" जस्तो Figure भाकी होइन
"Mineral water" जस्तो सङलो मन भाकी छु
"सत्य बोल्दा कोहि टाढा हुन्छ भने होस हजुर झुट बोलेर हँसाउने औकात छैन म सङ्ग"