• sujan shrestha
    Posted May 2
    समयले कसैलाइ कुर्दैन
    जो कुर्छन त्यो छुट्छ्न
    अर्को अगाडी बढी रहेकोको हेरि रहने हो ।...
    2 0 46 Life Read More